Tropenkolder

Een blog over de avonturen van een jong gezin die hun 'tropenjaren' in de tropen doorbrengen...

Het laboratorium is een essentieel deel van elk ziekenhuis. Aangezien lichamelijke onderzoeken van een patiënt vaak niet genoeg informatie geven om tot een diagnose te komen wordt het lab ingeschakeld om onderzoeken uit te voeren om aanwijzingen te vinden omtrent de oorzaak van de kwaal. Ook is het lab essentieel om de (neven-)effecten van therapie te volgen, screenings uit te voeren van bepaalde groepen gezonde patiënten (bv. zwangere vrouwen) en speelt het een belangrijke rol in het signaleren van trends in de volksgezondheid (bv. het uitbreken van epidemieën zoals Zika, Ebola, etc.).

In de tropen, waar infectieziekten veel voorkomen, is een lab extra belangrijk omdat veel klinische symptomen, zoals koorts, niet specifiek zijn voor een bepaalde ziekte, wat de keuze van een behandeling moeilijk maakt.

Ondanks deze belangrijke taken zijn diagnostische laboratoria in Afrika enorm verwaarloosd. De meeste laboratoria zien er, in dit deel van de wereld, nu nog net zo uit als twintig jaar geleden.

Gelukkig begint hier verandering in te komen. De WHO en andere organisaties hebben deze verwaarlozing erkend en in 2008 is het voornemen uitgesproken om flink te investeren in laboratorium infrastructuur. Op tal van plaatsen heeft dit geleid tot de installatie van moderne apparatuur en training van laboratorium staf. Hopelijk leiden deze investeringen op de lange termijn tot een wat hogere status van laboratorium medewerkers, die nu nog redelijk onderaan de ladder staan, ondanks hun lange opleiding.

Anton heeft zich de afgelopen succesvol jaren ingezet om dit proces te ondersteunen. Na een studie scheikunde, een promotie in de medische biochemie en een aantal jaren gewerkt te hebben als fundamenteel onderzoeker heeft hij zich toegelegd op de diagnostiek van tropische ziekten (met name malaria, tuberculose en HIV). Hiervoor heeft hij een Master International Health gevolgd aan de tropeninstituten van Antwerpen en Amsterdam, die hij heeft afgewisseld met werk als laboratorium manager in een missie ziekenhuis in Malawi en voor Artsen zonder Grenzen in Ethiopië. De laatste jaren was hij werkzaam als onafhankelijk laboratorium adviseur via zijn bedrijfje TropMedLab (zie link onder), met name op het gebied van diagnostiek voor tuberculose, in o.a. Nigeria, Vietnam en Malawi.

In het St. Theresa’s ziekenhuis is hij nu weer deel van het laboratorium team. Hij draait mee in het uitvoeren van de testen en probeert tegelijkertijd de kwaliteit van het lab te verbeteren door trainingen en de implementatie van een kwaliteitsmanagement systeem. Ook zoekt hij contact met donoren om ze zover te krijgen te investeren in het ziekenhuis met nieuwe apparatuur, materialen en trainingen. Dit is in het verleden succesvol gebleken, ook gezien de hernieuwde interesse in, en erkenning van, het belang van laboratorium infrastructuur. Naast het werk in het ziekenhuis zal hij samenwerken met de District Health Officer om het laboratorium netwerk kritisch te bekijken en eventueel uit te breiden.